Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Yeni
Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Prof. Dr. Kaya EMERK Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Prof. Dr. Kaya EMERK Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Prof. Dr. Kaya EMERK Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Prof. Dr. Kaya EMERK

Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu - Kaya Emerk

Liste Fiyatı : 378,00TL
KARGO BEDAVA
Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu - Kaya Emerk
Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu - Kaya Emerk
Güneş Tıp Kitabevi
378.00
<div>TIETZ LABORATUVAR TESTLERİ KLİNİK KILAVUZU</div> <div></div> <div>" Genel ve nadir laboratuvar testlerinin tamamını kapsar ! "</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Bu klasik el kitabının yeni baskısı nadir ve özel testler gibi genel laboratuvar testleri hakkında da kullanım özet bilgileri ve herbir testin etkinliğiyle ilgili bilgiler sunmaktadır. Her alana 100'den fazla yeni testle beraber tüm testler için güncel içerikleri eklenmiştir.</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Tietz Klinik Kılavuzu Laboratuvar Testleri'nin bu yeni 4. baskısı:</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Test sonuçlarını etkileyen biyolojik varyasyonlar, referans aralıkları, tanı bilgisi, laboratuvar verilerinin yorumlanması, etkileşimler örnek çeşitleri gibi önemli başlıkları tartışır.</div> <div></div> <div>Klinik testlere analiz öncesi bakış, immun fenotipleme belirteçleri, farmakogenomik ve alerji testleri gibi dört yeni bölümü takdim eder.</div> <div></div> <div>Moleküler tanıyla ve laboratuvarda kullanılan yeni moleküler tekniklerle ilgili genişletilmiş kapsam içerir.</div> <div></div> <div>Kilit bilgiye kolay ulaşabilmek için test ve hastalık indekslerini sunar.</div> <div></div> <div>İçindekiler:</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>KLİNİK TESTLERİN ANALİZ ÖNCESİ ETKİLEŞİMLERİ</div> <div></div> <div>KLİNİK TESTLER</div> <div></div> <div>Amino asidler</div> <div></div> <div>Otoimmun hastalıklar</div> <div></div> <div>Kan gazları ve elektrolitler</div> <div></div> <div>Kemik belirteçleri</div> <div></div> <div>Kardiyak belirteçler</div> <div></div> <div>Katekolaminler</div> <div></div> <div>Koagülasyon</div> <div></div> <div>Diyabet testleri</div> <div></div> <div>Endokrinoloji</div> <div></div> <div>Çevresel ve kimyasal toksikoloji</div> <div></div> <div>Doğurganlık ve gebelik testleri</div> <div></div> <div>Fetal akciğer gelişimi</div> <div></div> <div>Sıvı analizi</div> <div></div> <div>Gastrointestinal ve pankreatik</div> <div></div> <div>Ağır metaller</div> <div></div> <div>Hemotoloji</div> <div></div> <div>Hemoglobin</div> <div></div> <div>Hemalitik anemiler</div> <div></div> <div>Yenidoğanın metabolik bozuklukları</div> <div></div> <div>Lipidler ve lipoproteinler</div> <div></div> <div>Karaciğer testleri</div> <div></div> <div>Proteinler</div> <div></div> <div>Böbrek fonksiyonları ve idrar analizi</div> <div></div> <div>Tiroid fonksiyonları</div> <div></div> <div>Transfüzyon tıbbı</div> <div></div> <div>Tümör belirteçleri</div> <div></div> <div>Vitaminler ve porfirinler</div> <div></div> <div>24 saatlik idrar kimyası</div> <div></div> <div>MOLEKÜLER TANI</div> <div></div> <div>TERAPÖTİK İLAÇLAR VE SUİSTİMAL EDİLEN İLAÇLAR</div> <div></div> <div>KLİNİK MİKROBİYOLOJİ</div> <div></div> <div>Bakteriyolojik hastalıklar</div> <div></div> <div>Parazitik hastalıklar</div> <div></div> <div>Spiroketal, mikoplazmal, klamidyal, riketsial ve fungal hastalıklar</div> <div></div> <div>Viroloji</div> <div></div> <div>İMMUNFENOTİPLEME BELİRTEÇLERİ</div> <div></div> <div>FARMAKOGENOMİKLER</div> <div></div> <div>ALERJİ TESTLERİ</div> <div></div> <div>EKLER</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Önsöz:</div> <div></div> <div>Son baskı yayınlandıktan sonra 11 yıl geçmiştir. Son baskının yayınlanması sonrasında laboratuvar tıbbı alanında yeni testler ve prosedürler ile adeta bir patlama yaşanmıştır. Dördüncü baskı yeni dört bölüm ile öne çıkmaktadır. Sol Green tarafından yazılan Kısım I, hasta durumu, örnekleme etkenleri, işleme alma ve sanrtifüjleme ve örnek taşınması gibi klinik laboratuvar verilerini etkileyen preanalitik faktörleri içermektedir. Bu bölüm aynı zamanda modern kan almada kullanılan çeşitli kan alma tüplerini de jenerik olarak tarif etmektedir. C. Mark Lu tarafından yazılan Kısım VI, akım sitometrisi ve immünohistokimyasal olarak ölçülen yüzlerce immünofenotiplendirme belirteçlerin güncellenmiş kataloğundan oluşmaktadır. Bunun ilk kısmı Farklılaşma Grubu (Cluster of Differentiati-on) veya "CD” antijenleri ve diğer immünofenotipik markerleri içermekteyken, ikinci kısım hematopoetik ve lenfoid malignitelerin immünofenotiplendirici markerlerini içermektedir. Steve Wong ve Paul Jannetto tarafından yazılan Kısım VII, yeni gelişmekte olan farmakogenetik ve farmakogenomik alanlarda kullanım bulan testleri içermektedir. İlk kısım Faz I karaciğer ilaç metabolize edici enzimler, II kısım Faz II karaciğer ilaç metabolize edici enzimler, III kısım ilaç transporterleri ve IV kısım ilaç reseptör hedeflerinden oluşmaktadır. John Halsey tarafından yazılan Kısım VIII, alerji tanısında kulanılan testleri sıralamaktadır. Tablo VIII-1'de polenler, küf ve mayalar, akarlar, hayvan proteinleri, gıdalar, haşereler, parazitler, ilaçlar, mesleki ve diğer alerjenler gibi sıklıkla test edilen çeşitli alerjenler sıralanmıştır.</div> <div></div> <div>Yeni bölümlere ek olarak, üçüncü baskıdaki bölümlerin her biri belirgin olarak genişletilmiştir. Kısım II, aralarında birçok yeni tanımlanan ve elimine edilmiş kullanım dışı tester ile birlikte, genel klinik laboratuvar testlerinden yaklaşık 700'ünü içermektedir. Tüm girişler, bu serilerin oluşturulmasına en yakın olarak, katkıda bulunanlar tarafından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Seçilmiş klinik kimya testlerinin spot idrar konsantrasyon verilerine, gram kreatinin oranı olarak ifade edilen, yeni referans aralık bilgileri eklenmiştir. Bu veriler, Larry Bond, Bill Ottinger ve Carl Garber tarafından Quest Laboratuvarları için oluşturulan geniş veri tabanından alınmıştır. Greg Tsongalis tarafından yazılan ve moleküler tanısal testleri içeren Kısım III, alandaki son on yılda meydana gelen birçok değişikliği yansıtabilmek amacı ile, belirgin olarak genişletilmiştir. Moleküler tanı teknikleri özetine ek olarak testler, enfeksyon hastalıkları, bakteriyoloji, kanser, genetik hastalıklar ve kimlik tespit etme alanlarını da kapsamaktadır. Kiang-Teck Jerry Yeo, Hong Kee Lee, Joyce Liu Flanagan ve Catherine Hammett Stabler tarafından yazılan ve terapötik ilaçları içeren Kısım IV'e Larry Broussard tarafından yazılan Suistimal Edilen İlaçlar Tesleri ile birleştirilmiştir. Önceki baskıda da olduğu gibi, terapötik aralıklar farmakokinetik parametreler ile birlikte verilmiştir. Yvette McCarter, Susan Sharp, Diane Halstead ve Jaber Aslanzadeh tarafından yazılan Kısım V, antimikrobiyal duyarlılık testleri ile birlikte bakteriyolojik, spiroketal, mikoplazma, klamidya, riketsia, fungal, parazitik ve viral hastalıkların identifikasyonunda kullanılan 150'den fazla yeni mikrobiyoloji testlerini de içermektedir. Testler, kültür, seroloji ve özel prosedürlerden oluşmaktadır.Kullanıcı kolaylığı sağlamak amacı ile, kılavuz bölümlerinin genelinde referanslar girişlerin görüldüğü yerin hemen sonrasında sıralanmıştır.</div>
 • Açıklama
  • TIETZ LABORATUVAR TESTLERİ KLİNİK KILAVUZU
   " Genel ve nadir laboratuvar testlerinin tamamını kapsar ! "
   Bu klasik el kitabının yeni baskısı nadir ve özel testler gibi genel laboratuvar testleri hakkında da kullanım özet bilgileri ve herbir testin etkinliğiyle ilgili bilgiler sunmaktadır. Her alana 100'den fazla yeni testle beraber tüm testler için güncel içerikleri eklenmiştir.
   Tietz Klinik Kılavuzu Laboratuvar Testleri'nin bu yeni 4. baskısı:
   Test sonuçlarını etkileyen biyolojik varyasyonlar, referans aralıkları, tanı bilgisi, laboratuvar verilerinin yorumlanması, etkileşimler örnek çeşitleri gibi önemli başlıkları tartışır.
   Klinik testlere analiz öncesi bakış, immun fenotipleme belirteçleri, farmakogenomik ve alerji testleri gibi dört yeni bölümü takdim eder.
   Moleküler tanıyla ve laboratuvarda kullanılan yeni moleküler tekniklerle ilgili genişletilmiş kapsam içerir.
   Kilit bilgiye kolay ulaşabilmek için test ve hastalık indekslerini sunar.
   İçindekiler:
   KLİNİK TESTLERİN ANALİZ ÖNCESİ ETKİLEŞİMLERİ
   KLİNİK TESTLER
   Amino asidler
   Otoimmun hastalıklar
   Kan gazları ve elektrolitler
   Kemik belirteçleri
   Kardiyak belirteçler
   Katekolaminler
   Koagülasyon
   Diyabet testleri
   Endokrinoloji
   Çevresel ve kimyasal toksikoloji
   Doğurganlık ve gebelik testleri
   Fetal akciğer gelişimi
   Sıvı analizi
   Gastrointestinal ve pankreatik
   Ağır metaller
   Hemotoloji
   Hemoglobin
   Hemalitik anemiler
   Yenidoğanın metabolik bozuklukları
   Lipidler ve lipoproteinler
   Karaciğer testleri
   Proteinler
   Böbrek fonksiyonları ve idrar analizi
   Tiroid fonksiyonları
   Transfüzyon tıbbı
   Tümör belirteçleri
   Vitaminler ve porfirinler
   24 saatlik idrar kimyası
   MOLEKÜLER TANI
   TERAPÖTİK İLAÇLAR VE SUİSTİMAL EDİLEN İLAÇLAR
   KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
   Bakteriyolojik hastalıklar
   Parazitik hastalıklar
   Spiroketal, mikoplazmal, klamidyal, riketsial ve fungal hastalıklar
   Viroloji
   İMMUNFENOTİPLEME BELİRTEÇLERİ
   FARMAKOGENOMİKLER
   ALERJİ TESTLERİ
   EKLER
   Önsöz:
   Son baskı yayınlandıktan sonra 11 yıl geçmiştir. Son baskının yayınlanması sonrasında laboratuvar tıbbı alanında yeni testler ve prosedürler ile adeta bir patlama yaşanmıştır. Dördüncü baskı yeni dört bölüm ile öne çıkmaktadır. Sol Green tarafından yazılan Kısım I, hasta durumu, örnekleme etkenleri, işleme alma ve sanrtifüjleme ve örnek taşınması gibi klinik laboratuvar verilerini etkileyen preanalitik faktörleri içermektedir. Bu bölüm aynı zamanda modern kan almada kullanılan çeşitli kan alma tüplerini de jenerik olarak tarif etmektedir. C. Mark Lu tarafından yazılan Kısım VI, akım sitometrisi ve immünohistokimyasal olarak ölçülen yüzlerce immünofenotiplendirme belirteçlerin güncellenmiş kataloğundan oluşmaktadır. Bunun ilk kısmı Farklılaşma Grubu (Cluster of Differentiati-on) veya "CD” antijenleri ve diğer immünofenotipik markerleri içermekteyken, ikinci kısım hematopoetik ve lenfoid malignitelerin immünofenotiplendirici markerlerini içermektedir. Steve Wong ve Paul Jannetto tarafından yazılan Kısım VII, yeni gelişmekte olan farmakogenetik ve farmakogenomik alanlarda kullanım bulan testleri içermektedir. İlk kısım Faz I karaciğer ilaç metabolize edici enzimler, II kısım Faz II karaciğer ilaç metabolize edici enzimler, III kısım ilaç transporterleri ve IV kısım ilaç reseptör hedeflerinden oluşmaktadır. John Halsey tarafından yazılan Kısım VIII, alerji tanısında kulanılan testleri sıralamaktadır. Tablo VIII-1'de polenler, küf ve mayalar, akarlar, hayvan proteinleri, gıdalar, haşereler, parazitler, ilaçlar, mesleki ve diğer alerjenler gibi sıklıkla test edilen çeşitli alerjenler sıralanmıştır.
   Yeni bölümlere ek olarak, üçüncü baskıdaki bölümlerin her biri belirgin olarak genişletilmiştir. Kısım II, aralarında birçok yeni tanımlanan ve elimine edilmiş kullanım dışı tester ile birlikte, genel klinik laboratuvar testlerinden yaklaşık 700'ünü içermektedir. Tüm girişler, bu serilerin oluşturulmasına en yakın olarak, katkıda bulunanlar tarafından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Seçilmiş klinik kimya testlerinin spot idrar konsantrasyon verilerine, gram kreatinin oranı olarak ifade edilen, yeni referans aralık bilgileri eklenmiştir. Bu veriler, Larry Bond, Bill Ottinger ve Carl Garber tarafından Quest Laboratuvarları için oluşturulan geniş veri tabanından alınmıştır. Greg Tsongalis tarafından yazılan ve moleküler tanısal testleri içeren Kısım III, alandaki son on yılda meydana gelen birçok değişikliği yansıtabilmek amacı ile, belirgin olarak genişletilmiştir. Moleküler tanı teknikleri özetine ek olarak testler, enfeksyon hastalıkları, bakteriyoloji, kanser, genetik hastalıklar ve kimlik tespit etme alanlarını da kapsamaktadır. Kiang-Teck Jerry Yeo, Hong Kee Lee, Joyce Liu Flanagan ve Catherine Hammett Stabler tarafından yazılan ve terapötik ilaçları içeren Kısım IV'e Larry Broussard tarafından yazılan Suistimal Edilen İlaçlar Tesleri ile birleştirilmiştir. Önceki baskıda da olduğu gibi, terapötik aralıklar farmakokinetik parametreler ile birlikte verilmiştir. Yvette McCarter, Susan Sharp, Diane Halstead ve Jaber Aslanzadeh tarafından yazılan Kısım V, antimikrobiyal duyarlılık testleri ile birlikte bakteriyolojik, spiroketal, mikoplazma, klamidya, riketsia, fungal, parazitik ve viral hastalıkların identifikasyonunda kullanılan 150'den fazla yeni mikrobiyoloji testlerini de içermektedir. Testler, kültür, seroloji ve özel prosedürlerden oluşmaktadır.Kullanıcı kolaylığı sağlamak amacı ile, kılavuz bölümlerinin genelinde referanslar girişlerin görüldüğü yerin hemen sonrasında sıralanmıştır.
   Stok Kodu
   :
   9789752773547
   Boyut
   :
   16x24cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1798
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
 • Örnek Sayfalar
  • TIETZ LABORATUVAR TESTLERİ KLİNİK KILAVUZU
   " Genel ve nadir laboratuvar testlerinin tamamını kapsar ! "
   Bu klasik el kitabının yeni baskısı nadir ve özel testler gibi genel laboratuvar testleri hakkında da kullanım özet bilgileri ve herbir testin etkinliğiyle ilgili bilgiler sunmaktadır. Her alana 100'den fazla yeni testle beraber tüm testler için güncel içerikleri eklenmiştir.
   Tietz Klinik Kılavuzu Laboratuvar Testleri'nin bu yeni 4. baskısı:
   Test sonuçlarını etkileyen biyolojik varyasyonlar, referans aralıkları, tanı bilgisi, laboratuvar verilerinin yorumlanması, etkileşimler örnek çeşitleri gibi önemli başlıkları tartışır.
   Klinik testlere analiz öncesi bakış, immun fenotipleme belirteçleri, farmakogenomik ve alerji testleri gibi dört yeni bölümü takdim eder.
   Moleküler tanıyla ve laboratuvarda kullanılan yeni moleküler tekniklerle ilgili genişletilmiş kapsam içerir.
   Kilit bilgiye kolay ulaşabilmek için test ve hastalık indekslerini sunar.
   İçindekiler:
   KLİNİK TESTLERİN ANALİZ ÖNCESİ ETKİLEŞİMLERİ
   KLİNİK TESTLER
   Amino asidler
   Otoimmun hastalıklar
   Kan gazları ve elektrolitler
   Kemik belirteçleri
   Kardiyak belirteçler
   Katekolaminler
   Koagülasyon
   Diyabet testleri
   Endokrinoloji
   Çevresel ve kimyasal toksikoloji
   Doğurganlık ve gebelik testleri
   Fetal akciğer gelişimi
   Sıvı analizi
   Gastrointestinal ve pankreatik
   Ağır metaller
   Hemotoloji
   Hemoglobin
   Hemalitik anemiler
   Yenidoğanın metabolik bozuklukları
   Lipidler ve lipoproteinler
   Karaciğer testleri
   Proteinler
   Böbrek fonksiyonları ve idrar analizi
   Tiroid fonksiyonları
   Transfüzyon tıbbı
   Tümör belirteçleri
   Vitaminler ve porfirinler
   24 saatlik idrar kimyası
   MOLEKÜLER TANI
   TERAPÖTİK İLAÇLAR VE SUİSTİMAL EDİLEN İLAÇLAR
   KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
   Bakteriyolojik hastalıklar
   Parazitik hastalıklar
   Spiroketal, mikoplazmal, klamidyal, riketsial ve fungal hastalıklar
   Viroloji
   İMMUNFENOTİPLEME BELİRTEÇLERİ
   FARMAKOGENOMİKLER
   ALERJİ TESTLERİ
   EKLER
   Önsöz:
   Son baskı yayınlandıktan sonra 11 yıl geçmiştir. Son baskının yayınlanması sonrasında laboratuvar tıbbı alanında yeni testler ve prosedürler ile adeta bir patlama yaşanmıştır. Dördüncü baskı yeni dört bölüm ile öne çıkmaktadır. Sol Green tarafından yazılan Kısım I, hasta durumu, örnekleme etkenleri, işleme alma ve sanrtifüjleme ve örnek taşınması gibi klinik laboratuvar verilerini etkileyen preanalitik faktörleri içermektedir. Bu bölüm aynı zamanda modern kan almada kullanılan çeşitli kan alma tüplerini de jenerik olarak tarif etmektedir. C. Mark Lu tarafından yazılan Kısım VI, akım sitometrisi ve immünohistokimyasal olarak ölçülen yüzlerce immünofenotiplendirme belirteçlerin güncellenmiş kataloğundan oluşmaktadır. Bunun ilk kısmı Farklılaşma Grubu (Cluster of Differentiati-on) veya "CD” antijenleri ve diğer immünofenotipik markerleri içermekteyken, ikinci kısım hematopoetik ve lenfoid malignitelerin immünofenotiplendirici markerlerini içermektedir. Steve Wong ve Paul Jannetto tarafından yazılan Kısım VII, yeni gelişmekte olan farmakogenetik ve farmakogenomik alanlarda kullanım bulan testleri içermektedir. İlk kısım Faz I karaciğer ilaç metabolize edici enzimler, II kısım Faz II karaciğer ilaç metabolize edici enzimler, III kısım ilaç transporterleri ve IV kısım ilaç reseptör hedeflerinden oluşmaktadır. John Halsey tarafından yazılan Kısım VIII, alerji tanısında kulanılan testleri sıralamaktadır. Tablo VIII-1'de polenler, küf ve mayalar, akarlar, hayvan proteinleri, gıdalar, haşereler, parazitler, ilaçlar, mesleki ve diğer alerjenler gibi sıklıkla test edilen çeşitli alerjenler sıralanmıştır.
   Yeni bölümlere ek olarak, üçüncü baskıdaki bölümlerin her biri belirgin olarak genişletilmiştir. Kısım II, aralarında birçok yeni tanımlanan ve elimine edilmiş kullanım dışı tester ile birlikte, genel klinik laboratuvar testlerinden yaklaşık 700'ünü içermektedir. Tüm girişler, bu serilerin oluşturulmasına en yakın olarak, katkıda bulunanlar tarafından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Seçilmiş klinik kimya testlerinin spot idrar konsantrasyon verilerine, gram kreatinin oranı olarak ifade edilen, yeni referans aralık bilgileri eklenmiştir. Bu veriler, Larry Bond, Bill Ottinger ve Carl Garber tarafından Quest Laboratuvarları için oluşturulan geniş veri tabanından alınmıştır. Greg Tsongalis tarafından yazılan ve moleküler tanısal testleri içeren Kısım III, alandaki son on yılda meydana gelen birçok değişikliği yansıtabilmek amacı ile, belirgin olarak genişletilmiştir. Moleküler tanı teknikleri özetine ek olarak testler, enfeksyon hastalıkları, bakteriyoloji, kanser, genetik hastalıklar ve kimlik tespit etme alanlarını da kapsamaktadır. Kiang-Teck Jerry Yeo, Hong Kee Lee, Joyce Liu Flanagan ve Catherine Hammett Stabler tarafından yazılan ve terapötik ilaçları içeren Kısım IV'e Larry Broussard tarafından yazılan Suistimal Edilen İlaçlar Tesleri ile birleştirilmiştir. Önceki baskıda da olduğu gibi, terapötik aralıklar farmakokinetik parametreler ile birlikte verilmiştir. Yvette McCarter, Susan Sharp, Diane Halstead ve Jaber Aslanzadeh tarafından yazılan Kısım V, antimikrobiyal duyarlılık testleri ile birlikte bakteriyolojik, spiroketal, mikoplazma, klamidya, riketsia, fungal, parazitik ve viral hastalıkların identifikasyonunda kullanılan 150'den fazla yeni mikrobiyoloji testlerini de içermektedir. Testler, kültür, seroloji ve özel prosedürlerden oluşmaktadır.Kullanıcı kolaylığı sağlamak amacı ile, kılavuz bölümlerinin genelinde referanslar girişlerin görüldüğü yerin hemen sonrasında sıralanmıştır.
   Stok Kodu
   :
   9789752773547
   Boyut
   :
   16x24cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1798
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   378,00   
   378,00   
   2
   189,00   
   378,00   
   3
   126,00   
   378,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   378,00   
   378,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat