Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Acilde Vakalar Osman Erk

Acilde Vakalar

Liste Fiyatı : 500,00TL
İndirimli Fiyat : 400,00TL
%20 indirimli
KARGO BEDAVA
9786058044302
389436
Acilde Vakalar
Acilde Vakalar
400.00
Açıklamalarıyla Beraber 89 Vaka
Tamamı güncel 2019 basım
Vaka sunum ve tartışmalarının tıp eğitim ve öğretiminde çok önemli yeri vardır. Teorik güncel bilgilerden yola çıkarak alınan anamnez, saptanan fizik muayene bulguları ve daha sonra gerçekleştirilen biyokimyasal tetkikler, hemogram, akut faz reaktanları ve radyolojik işlemlerle hastaya kısa sürede ve doğru teşhis koymak mümkündür. Türkiye'de Acil Dahiliye Servisi'nde en fazla süre çalışan bir hekim olarak, 30 yıllık acil hekimlik deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bu kitabın her branştan hekime faydalı olacağını düşünüyorum. Kendilerinden çok şey öğrendiğim İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın çok değerli öğretim üyelerine; çalışkan asistanlarına; bu kitabın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan eşim Hülya Erk'e; yoğun desteğini gördüğüm Mehmet Ali Cin'e şükranlarımı sunuyorum.
İÇİNDEKİLER
Vaka 1: 69 yaşında, lökositoz ve lenfopenili sepsis....................................................................1
Vaka 2: 54 yaşında hiperkalsemili multipl miyelom.................................................................3
Vaka 3: 63 yaşında akut koroner sendrom.................................................................................6
Vaka 4: 77 yaşında monositozlu döküntülü...............................................................................9
Vaka 5: 48 yaşında diabetik ketoasidoz.....................................................................................11
Vaka 6: 80 yaşında B12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi.............................................13
Vaka 7: 57 yaşında masif pulmoner emboli ve kardiyojenik şok...........................................16
Vaka 8: 83 yaşında hipovolemik hipernatremi........................................................................19
Vaka 9: 20 yaşında hiperkalemi..................................................................................................21
Vaka 10: 74 yaşında hipotiroidiye bağlı uygunsuz ADH sendromu.....................................23
Vaka 11: 43 yaşında septik şok...................................................................................................25
Vaka 12: 42 yaşında pürülan menenjit......................................................................................27
Vaka 13: 21 yaşında infeksiyoz mononükleoz..........................................................................30
Vaka 14: 45 yaşında karaciğer absesi ve ampiyem...................................................................32
Vaka 15: 76 yaşında akut post renal böbrek yetersizliği.........................................................34
Vaka 16: 60 yaşında demir eksikliği anemisi............................................................................36
Vaka 17: 21 yaşında akut akciğer ödemi...................................................................................37
Vaka 18: 74 yaşında akut pyelonefrit.........................................................................................39
Vaka 19: 61 yaşında sağ renal kitle............................................................................................42
Vaka 20: 20 yaşında trombositopeni ve sepsis ile seyreden lenfoma ...................................44
Vaka 21: 31 yaşında akut pankreatit..........................................................................................47
Vaka 22: 64 yaşında akut koroner sendrom.............................................................................49
Vaka 23: 47 yaşında sepsise bağlı hemofagositik sendrom....................................................52
Vaka 24: 85 yaşında pulmoner emboli......................................................................................55
Vaka 25: 82 yaşında hipomagnezemi........................................................................................57
Vaka 26: 59 yaşında ampiyem....................................................................................................59
Vaka 27: 58 yaşında akciğer kanseri..........................................................................................61
Vaka 28: 43 yaşında inferior ve sağ ventrikül miyokard infarktüsü......................................63
Vaka 29: 32 yaşında akut invajinasyonlu Crohn hastası.........................................................65
Vaka 30: 62 yaşında subdural hematom...................................................................................67
Vaka 31: 46 yaşında sepsis..........................................................................................................69
Vaka 32: 60 yaşında vena kava inferior ve sağ atriumda tromboz........................................71
Vaka 33: 68 yaşında bilateral yaygın akciğer infiltrasyonu.....................................................74
Vaka 34: 82 yaşında multipl miyelom.......................................................................................77
Vaka 35: 57 yaşında akciğer embolisi........................................................................................79
Vaka 36: 74 yaşında megaloblastik anemi................................................................................81
Vaka 37: 50 yaşında sol renal arter trombozu..........................................................................83
Vaka 38: 46 yaşında mikst asit baz denge bozukluğu.............................................................85
Vaka 39: 42 yaşında pnömomediastinum.................................................................................88
Vaka 40: 52 yaşında metabolik asidoz.......................................................................................90
Vaka 41: 29 yaşında KML...........................................................................................................92
Vaka 42: 22 yaşında Evans sendromu.......................................................................................94
Vaka 43: 53 yaşında multipl miyelom.......................................................................................96
Vaka 44: 61 yaşında hiperkalemi...............................................................................................99
Vaka 45: 73 yaşında subdiafragmatik abse.............................................................................101
Vaka 46: 55 yaşında karaciğer absesi.......................................................................................104
Vaka 47: 63 yaşında septik hasta..............................................................................................107
Vaka 48: 40 yaşında Wegener granülomatozis.......................................................................109
Vaka 49: 29 yaşında nonHodgkin lenfoma............................................................................112
Vaka 50: 74 yaşında perikard tamponadı...............................................................................115
Vaka 51: 32 yaşında KML.........................................................................................................117
Vaka 52: 28 yaşında mide perforasyonu.................................................................................119
Vaka 53: 48 yaşında ampiyem..................................................................................................121
Vaka 54: 22 yaşında septik şok.................................................................................................123
Vaka 55: 58 yaşında pnömoni..................................................................................................125
Vaka 56: 36 yaşında akut pnömoni..........................................................................................127
Vaka 57: 19 yaşında lökositoklastik vaskülit..........................................................................129
Vaka 58: 43 yaşında SLE'ye bağlı GİS tutulum.......................................................................131
Vaka 59: 56 yaşında sepsise bağlı akut böbrek yetersizliği...................................................135
Vaka 60: 77 yaşında hiperkalemi.............................................................................................137
Vaka 61: 61 yaşında hipoglisemi..............................................................................................139
Vaka 62: 18 yaşında SLE............................................................................................................142
Vaka 63: 50 yaşında perikard tamponadı...............................................................................144
Vaka 64: 70 yaşında karaciğer absesi.......................................................................................146
Vaka 65: 36 yaşında akciğerde kitle.........................................................................................148
Vaka 66: 24 yaşında pnömotoraks...........................................................................................150
Vaka 67: 43 yaşında ventriküler taşikardi...............................................................................152
Vaka 68: 55 yaşında primer sürrenal yetersizliği...................................................................154
Vaka 69: 20 yaşında akut lökoz................................................................................................156
Vaka 70: 29 yaşında sepsis........................................................................................................158
Vaka 71: 53 yaşında akut lökoz................................................................................................160
Vaka 72: 55 yaşında amiloidoz.................................................................................................162
Vaka 73: 20 yaşında dilate KMP ve sol ventrikülde tromboz...............................................165
Vaka 74: 48 yaşında akut miyokard infarktüsü......................................................................167
Vaka 75: 76 yaşında hiperkalsemi............................................................................................169
Vaka 76: 29 yaşında akut pankreatit........................................................................................171
Vaka 77: 55 yaşında TTP..........................................................................................................173
Vaka 78: 18 yaşında Takayasu arteriti.....................................................................................175
Vaka 79: 57 yaşında hiperkalsemi............................................................................................177
Vaka 80: 25 yaşında bronkojenik kist......................................................................................179
Vaka 81: 36 yaşında sepsis........................................................................................................182
Vaka 82: 59 yaşında hiperkalsemi............................................................................................186
Vaka 83: 36 yaşında PCP...........................................................................................................188
Vaka 84: 20 yaşında pnömotoraks...........................................................................................190
Vaka 85: 41 yaşında metabolik alkaloz...................................................................................192
Vaka 86: 71 yaşında hiperkalsemi............................................................................................195
Vaka 87: 22 yaşında diabetik ketoasidoz.................................................................................198
Vaka 88: 70 yaşında hipokalsemi.............................................................................................200
Vaka 89: 63 yaşında hiperkalsemi............................................................................................202
 • Açıklama
  • Açıklamalarıyla Beraber 89 Vaka
   Tamamı güncel 2019 basım
   Vaka sunum ve tartışmalarının tıp eğitim ve öğretiminde çok önemli yeri vardır. Teorik güncel bilgilerden yola çıkarak alınan anamnez, saptanan fizik muayene bulguları ve daha sonra gerçekleştirilen biyokimyasal tetkikler, hemogram, akut faz reaktanları ve radyolojik işlemlerle hastaya kısa sürede ve doğru teşhis koymak mümkündür. Türkiye'de Acil Dahiliye Servisi'nde en fazla süre çalışan bir hekim olarak, 30 yıllık acil hekimlik deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bu kitabın her branştan hekime faydalı olacağını düşünüyorum. Kendilerinden çok şey öğrendiğim İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın çok değerli öğretim üyelerine; çalışkan asistanlarına; bu kitabın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan eşim Hülya Erk'e; yoğun desteğini gördüğüm Mehmet Ali Cin'e şükranlarımı sunuyorum.
   İÇİNDEKİLER
   Vaka 1: 69 yaşında, lökositoz ve lenfopenili sepsis....................................................................1
   Vaka 2: 54 yaşında hiperkalsemili multipl miyelom.................................................................3
   Vaka 3: 63 yaşında akut koroner sendrom.................................................................................6
   Vaka 4: 77 yaşında monositozlu döküntülü...............................................................................9
   Vaka 5: 48 yaşında diabetik ketoasidoz.....................................................................................11
   Vaka 6: 80 yaşında B12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi.............................................13
   Vaka 7: 57 yaşında masif pulmoner emboli ve kardiyojenik şok...........................................16
   Vaka 8: 83 yaşında hipovolemik hipernatremi........................................................................19
   Vaka 9: 20 yaşında hiperkalemi..................................................................................................21
   Vaka 10: 74 yaşında hipotiroidiye bağlı uygunsuz ADH sendromu.....................................23
   Vaka 11: 43 yaşında septik şok...................................................................................................25
   Vaka 12: 42 yaşında pürülan menenjit......................................................................................27
   Vaka 13: 21 yaşında infeksiyoz mononükleoz..........................................................................30
   Vaka 14: 45 yaşında karaciğer absesi ve ampiyem...................................................................32
   Vaka 15: 76 yaşında akut post renal böbrek yetersizliği.........................................................34
   Vaka 16: 60 yaşında demir eksikliği anemisi............................................................................36
   Vaka 17: 21 yaşında akut akciğer ödemi...................................................................................37
   Vaka 18: 74 yaşında akut pyelonefrit.........................................................................................39
   Vaka 19: 61 yaşında sağ renal kitle............................................................................................42
   Vaka 20: 20 yaşında trombositopeni ve sepsis ile seyreden lenfoma ...................................44
   Vaka 21: 31 yaşında akut pankreatit..........................................................................................47
   Vaka 22: 64 yaşında akut koroner sendrom.............................................................................49
   Vaka 23: 47 yaşında sepsise bağlı hemofagositik sendrom....................................................52
   Vaka 24: 85 yaşında pulmoner emboli......................................................................................55
   Vaka 25: 82 yaşında hipomagnezemi........................................................................................57
   Vaka 26: 59 yaşında ampiyem....................................................................................................59
   Vaka 27: 58 yaşında akciğer kanseri..........................................................................................61
   Vaka 28: 43 yaşında inferior ve sağ ventrikül miyokard infarktüsü......................................63
   Vaka 29: 32 yaşında akut invajinasyonlu Crohn hastası.........................................................65
   Vaka 30: 62 yaşında subdural hematom...................................................................................67
   Vaka 31: 46 yaşında sepsis..........................................................................................................69
   Vaka 32: 60 yaşında vena kava inferior ve sağ atriumda tromboz........................................71
   Vaka 33: 68 yaşında bilateral yaygın akciğer infiltrasyonu.....................................................74
   Vaka 34: 82 yaşında multipl miyelom.......................................................................................77
   Vaka 35: 57 yaşında akciğer embolisi........................................................................................79
   Vaka 36: 74 yaşında megaloblastik anemi................................................................................81
   Vaka 37: 50 yaşında sol renal arter trombozu..........................................................................83
   Vaka 38: 46 yaşında mikst asit baz denge bozukluğu.............................................................85
   Vaka 39: 42 yaşında pnömomediastinum.................................................................................88
   Vaka 40: 52 yaşında metabolik asidoz.......................................................................................90
   Vaka 41: 29 yaşında KML...........................................................................................................92
   Vaka 42: 22 yaşında Evans sendromu.......................................................................................94
   Vaka 43: 53 yaşında multipl miyelom.......................................................................................96
   Vaka 44: 61 yaşında hiperkalemi...............................................................................................99
   Vaka 45: 73 yaşında subdiafragmatik abse.............................................................................101
   Vaka 46: 55 yaşında karaciğer absesi.......................................................................................104
   Vaka 47: 63 yaşında septik hasta..............................................................................................107
   Vaka 48: 40 yaşında Wegener granülomatozis.......................................................................109
   Vaka 49: 29 yaşında nonHodgkin lenfoma............................................................................112
   Vaka 50: 74 yaşında perikard tamponadı...............................................................................115
   Vaka 51: 32 yaşında KML.........................................................................................................117
   Vaka 52: 28 yaşında mide perforasyonu.................................................................................119
   Vaka 53: 48 yaşında ampiyem..................................................................................................121
   Vaka 54: 22 yaşında septik şok.................................................................................................123
   Vaka 55: 58 yaşında pnömoni..................................................................................................125
   Vaka 56: 36 yaşında akut pnömoni..........................................................................................127
   Vaka 57: 19 yaşında lökositoklastik vaskülit..........................................................................129
   Vaka 58: 43 yaşında SLE'ye bağlı GİS tutulum.......................................................................131
   Vaka 59: 56 yaşında sepsise bağlı akut böbrek yetersizliği...................................................135
   Vaka 60: 77 yaşında hiperkalemi.............................................................................................137
   Vaka 61: 61 yaşında hipoglisemi..............................................................................................139
   Vaka 62: 18 yaşında SLE............................................................................................................142
   Vaka 63: 50 yaşında perikard tamponadı...............................................................................144
   Vaka 64: 70 yaşında karaciğer absesi.......................................................................................146
   Vaka 65: 36 yaşında akciğerde kitle.........................................................................................148
   Vaka 66: 24 yaşında pnömotoraks...........................................................................................150
   Vaka 67: 43 yaşında ventriküler taşikardi...............................................................................152
   Vaka 68: 55 yaşında primer sürrenal yetersizliği...................................................................154
   Vaka 69: 20 yaşında akut lökoz................................................................................................156
   Vaka 70: 29 yaşında sepsis........................................................................................................158
   Vaka 71: 53 yaşında akut lökoz................................................................................................160
   Vaka 72: 55 yaşında amiloidoz.................................................................................................162
   Vaka 73: 20 yaşında dilate KMP ve sol ventrikülde tromboz...............................................165
   Vaka 74: 48 yaşında akut miyokard infarktüsü......................................................................167
   Vaka 75: 76 yaşında hiperkalsemi............................................................................................169
   Vaka 76: 29 yaşında akut pankreatit........................................................................................171
   Vaka 77: 55 yaşında TTP..........................................................................................................173
   Vaka 78: 18 yaşında Takayasu arteriti.....................................................................................175
   Vaka 79: 57 yaşında hiperkalsemi............................................................................................177
   Vaka 80: 25 yaşında bronkojenik kist......................................................................................179
   Vaka 81: 36 yaşında sepsis........................................................................................................182
   Vaka 82: 59 yaşında hiperkalsemi............................................................................................186
   Vaka 83: 36 yaşında PCP...........................................................................................................188
   Vaka 84: 20 yaşında pnömotoraks...........................................................................................190
   Vaka 85: 41 yaşında metabolik alkaloz...................................................................................192
   Vaka 86: 71 yaşında hiperkalsemi............................................................................................195
   Vaka 87: 22 yaşında diabetik ketoasidoz.................................................................................198
   Vaka 88: 70 yaşında hipokalsemi.............................................................................................200
   Vaka 89: 63 yaşında hiperkalsemi............................................................................................202
   Stok Kodu
   :
   9786058044302
   Sayfa Sayısı
   :
   202
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat