Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
9789752776531
366833
Güneş Tıp Temel Odyoloji Konu
Güneş Tıp Temel Odyoloji Konu
399.00
TEMEL ODYOLOJİ-II 2016 BASKI. Güncellenmiş 2. Baskı
Odyoloji bilim alanında yayınlanan kapsamlı ilk Türkçe kitap
 
Temel Odyoloji-II'nin KBB ve Odyoloji alanında eğitim gören asistanlar, öğrenciler ve çalışan tüm meslek mensupları için yararlı bir temel kaynaktır
 
Temel Odyoloji kitabını oluştururken Odyoloji Bilim alanının ilgili olduğu konuları, en temel kavramlardan başlayıp ayrıntılara kadar konular içine alınmıştır.
Kitapta başlık olarak yer alan 45 bölüm de Odyoloji çalışma alanının en önemli konularını içermektedir.
Şunu da belirtmek gerekir ki, başlıkta yer alan her konu tek başına bir kitap oluşturacak kadar geniş ve derin bir içeriğe sahiptir.
Kitap hazırlanırken ilgili konuların hepsine yer vermek, bunun yanında sayfa sayısını belirli düzeyde tutma gereği, konu içeriklerinin çoğunlukla temel bilgi düzeyinde kalmasına neden olmuş, temel bilgilerin bulunduğu, kolay taşınabilir bir kitap tercih edilmiştir.
Bunun yanında güncel ve çok sayıda referans içeren bölümler bilgi yelpazesini önemli ölçüde genişletecektir.
Odyoloji bilim alanında yayınlanan kapsamlı ilk Türkçe kitabın bu alanda eğitim gören genç meslektaşlarımıza yararlı olması en önemli ilke olarak benimsenmiştir.
Temel Odyoloji-II, önceki baskısının bölüm içerikleri ve konu ilaveleri ile güncellenmiş halidir. Bilindiği üzere fiziksel uyarıların birim sistemleri ile insan kulağının algı özelliği büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle ortaya koyulan standartlar sürekli güncellenmektedir. Ses fiziği ve kulak algısı arasındaki farkların değişik bilimsel yayınlarda farklı değerlerle ele alındığı görülmektedir. Bu durum her iki farklı bilginin de bilimsel geçerliliğinin olduğunun kanıtıdır. Bilgilerin yenilenmesi ve doğru tanısal değerlendirmeler için dünya standartlarındaki değişiklilerin yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yabancı kaynaklardan takibi kadar, ülkemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların neden olduğu değişimler de Türkçe kaynaklarca belirtilmelidir. Subjektif ve objektif değerlendirmelerle işitme sistemi ve bağlı olduğu tüm üst düzey fonksiyonların tanısal değerlendirmesini yapan Odyoloji meslek mensupları, bu alanla ilgili detaylı bilgi ve deneyime sahip olmalı ve bunu uygulamaya aktarmalıdır.
 
ÖNSÖZ
Türkiye'de ilk defa 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından başlatılan Odyoloji eğitimi günümüzde yarım asırlık bir süreye yaklaşmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ile başlayan ancak oldukça sınırlı sayıda üniversitelerde yetişen Odyoloji meslek mensuplarının sayısı uzun yıllar ülkenin ihtiyacına cevap verememiştir. Önce iki yıllık ön lisans düzeyinde başlayan eğitimler, son beş yıldır lisans programları ile devam etmektedir. Ülkemizde son yıllarda devlet ve özel üniversitelerde açılan Odyoloji ve Odyometri programlarının sayısının artması, eğitim gören öğrenci sayısının artmasına neden olmuş, bu durum Türkçe kaynak ihtiyacını belirgin hale getirmiştir. Özellikle öğrenciler için oldukça önemli olan bu problemin giderilmesi amacıyla 2015 yılında kapsamlı ilk Türkçe Odyoloji kitabı olma özelliğini taşıyan ‘Temel Odyoloji' tarafımızdan yazılmış ve büyük bir eksikliği gidermiştir. Temel Odyoloji-II, önceki baskısının bölüm içerikleri ve konu ilaveleri ile güncellenmiş halidir. Bilindiği üzere fiziksel uyarıların birim sistemleri ile insan kulağının algı özelliği büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle ortaya koyulan standartlar sürekli güncellenmektedir. Ses fiziği ve kulak algısı arasındaki farkların değişik bilimsel yayınlarda farklı değerlerle ele alındığı görülmektedir. Bu durum her iki farklı bilginin de bilimsel geçerliliğinin olduğunun kanıtıdır. Bilgilerin yenilenmesi ve doğru tanısal değerlendirmeler için dünya standartlarındaki değişiklilerin yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yabancı kaynaklardan takibi kadar, ülkemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların neden olduğu değişimler de Türkçe kaynaklarca belirtilmelidir. Subjektif ve objektif değerlendirmelerle işitme sistemi ve bağlı olduğu tüm üst düzey fonksiyonların tanısal değerlendirmesini yapan Odyoloji meslek mensupları, bu alanla ilgili detaylı bilgi ve deneyime sahip olmalı ve bunu uygulamaya aktarmalıdır. Kitabımızın önceki baskısında da belirttiğimiz gibi;
”Speech-language pathologists and audiologists are independed professionals. Being independent means that they are not required by law to have their activities regulated or controlled by members of another profession (Silverman. F.H,1983).
“Konuşma ve lisan patologları ve odyologlar bağımsız meslek mensuplarıdır. Bağımsızlığın anlamı, bu meslek mensuplarının aktivitelerinin başka bir meslek mensubu tarafından regüle edilmesi veya kontrol edilmesi için yasal bir gereklilik yoktur.”
Odyolojik değerlendirmelerin büyük bir kısmında tanı ve yönlendirme odyoloji uzmanının bilgi ve deneyimlerinin sonucu olarak şekillenir. Bilim alanımızın insan sağlığını koruma, tanı, tedavi ve terapi uygulamalarında önemli bir yeri vardır. Basit odyolojik değerlendirmelerin yanında, santral sisteme uygulanan nöral yolların denetimi, kortikal düzeyde işitsel işlemlemenin araştırılması, uygulanan testler uzmanın mesleki yeterlilik düzeyi ile yakından ilişkilidir. Beynin tüm üst düzey fonksiyonlarını araştıracak ve tanısal çalışmalar yapacak olan meslek mensuplarının anatomi, fizik, fizyoloji gibi temel bilgiler yanında, işitme, konuşma, dil, denge sistemi hastalıkları ve tedavisi, amplifikasyon sistemleri, re/habilitasyon uygulamaları ve teknolojik gelişmeler konusunda geniş bir bilgi ağına sahip olması gereklidir. Bu düşünceden yola çıkarak Temel Odyoloji'nin ilk baskısında Odyoloji bilim alanının temel konuları, ayrıntılarını da içine alacak şekilde düzenlenmiştir. Temel Odyoloji-II'de aynı ilkeleri esas alarak yeni konu ve yazarlar eklenmiş, bölümlerin büyük bir kısmı genişletilmiştir. İlk baskısında yoğun bir ilgi gören kitabımız, yeni baskısında okuyuculardan gelen öneri ve talepler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve 45 bölüm olarak sizlere sunulmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi bölümleri oluşturan konuların her birisi bir kitap oluşturacak kadar önemli ve kapsamlıdır. Ancak kitabın kullanılabilirliği açısından her bölüm ana başlıkları ve temel bilgileri içermektedir.
Dileğimiz, yakın gelecekte her konu başlığının öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza birer kitap olarak sunulmasıdır. Bunun yanında güncel ve çok sayıda referans içeren bölümler, kitabın bilgi yelpazesini önemli ölçüde genişletmektedir.
Temel Odyoloji-II'nin KBB ve Odyoloji alanında eğitim gören asistanlar, öğrenciler ve çalışan tüm meslek mensupları için yararlı bir temel kaynak oluşturması en büyük hedefimizdir. Kitabımız çok sayıda bilim insanının büyük emek ve özverisi ile hazırlanmıştır. Bölümlerin yazılması isteğimizi kabul eden değerli meslektaşlarımızın bu esere yapmış oldukları katkılar önemlidir. Nitelikli bilimsel katkıları ile kitabımıza zenginlik katan değerli yazarlarımıza, başlangıçtan günümüze disiplinli ve ilkeli çalışmaları ile kitabımıza hayat veren Güneş Tıp Kitabevleri ailesine, tasarladığı kapak resmi ile kitabımıza farklılık katan Emine Ayhan Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyor, Temel Odyoloji-II'nin tüm öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz…
Prof. Dr. Erol Belgin - Doç. Dr. A.Sanem Şahlı
 • Açıklama
  • TEMEL ODYOLOJİ-II 2016 BASKI. Güncellenmiş 2. Baskı
   Odyoloji bilim alanında yayınlanan kapsamlı ilk Türkçe kitap
    
   Temel Odyoloji-II'nin KBB ve Odyoloji alanında eğitim gören asistanlar, öğrenciler ve çalışan tüm meslek mensupları için yararlı bir temel kaynaktır
    
   Temel Odyoloji kitabını oluştururken Odyoloji Bilim alanının ilgili olduğu konuları, en temel kavramlardan başlayıp ayrıntılara kadar konular içine alınmıştır.
   Kitapta başlık olarak yer alan 45 bölüm de Odyoloji çalışma alanının en önemli konularını içermektedir.
   Şunu da belirtmek gerekir ki, başlıkta yer alan her konu tek başına bir kitap oluşturacak kadar geniş ve derin bir içeriğe sahiptir.
   Kitap hazırlanırken ilgili konuların hepsine yer vermek, bunun yanında sayfa sayısını belirli düzeyde tutma gereği, konu içeriklerinin çoğunlukla temel bilgi düzeyinde kalmasına neden olmuş, temel bilgilerin bulunduğu, kolay taşınabilir bir kitap tercih edilmiştir.
   Bunun yanında güncel ve çok sayıda referans içeren bölümler bilgi yelpazesini önemli ölçüde genişletecektir.
   Odyoloji bilim alanında yayınlanan kapsamlı ilk Türkçe kitabın bu alanda eğitim gören genç meslektaşlarımıza yararlı olması en önemli ilke olarak benimsenmiştir.
   Temel Odyoloji-II, önceki baskısının bölüm içerikleri ve konu ilaveleri ile güncellenmiş halidir. Bilindiği üzere fiziksel uyarıların birim sistemleri ile insan kulağının algı özelliği büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle ortaya koyulan standartlar sürekli güncellenmektedir. Ses fiziği ve kulak algısı arasındaki farkların değişik bilimsel yayınlarda farklı değerlerle ele alındığı görülmektedir. Bu durum her iki farklı bilginin de bilimsel geçerliliğinin olduğunun kanıtıdır. Bilgilerin yenilenmesi ve doğru tanısal değerlendirmeler için dünya standartlarındaki değişiklilerin yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yabancı kaynaklardan takibi kadar, ülkemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların neden olduğu değişimler de Türkçe kaynaklarca belirtilmelidir. Subjektif ve objektif değerlendirmelerle işitme sistemi ve bağlı olduğu tüm üst düzey fonksiyonların tanısal değerlendirmesini yapan Odyoloji meslek mensupları, bu alanla ilgili detaylı bilgi ve deneyime sahip olmalı ve bunu uygulamaya aktarmalıdır.
    
   ÖNSÖZ
   Türkiye'de ilk defa 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından başlatılan Odyoloji eğitimi günümüzde yarım asırlık bir süreye yaklaşmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ile başlayan ancak oldukça sınırlı sayıda üniversitelerde yetişen Odyoloji meslek mensuplarının sayısı uzun yıllar ülkenin ihtiyacına cevap verememiştir. Önce iki yıllık ön lisans düzeyinde başlayan eğitimler, son beş yıldır lisans programları ile devam etmektedir. Ülkemizde son yıllarda devlet ve özel üniversitelerde açılan Odyoloji ve Odyometri programlarının sayısının artması, eğitim gören öğrenci sayısının artmasına neden olmuş, bu durum Türkçe kaynak ihtiyacını belirgin hale getirmiştir. Özellikle öğrenciler için oldukça önemli olan bu problemin giderilmesi amacıyla 2015 yılında kapsamlı ilk Türkçe Odyoloji kitabı olma özelliğini taşıyan ‘Temel Odyoloji' tarafımızdan yazılmış ve büyük bir eksikliği gidermiştir. Temel Odyoloji-II, önceki baskısının bölüm içerikleri ve konu ilaveleri ile güncellenmiş halidir. Bilindiği üzere fiziksel uyarıların birim sistemleri ile insan kulağının algı özelliği büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle ortaya koyulan standartlar sürekli güncellenmektedir. Ses fiziği ve kulak algısı arasındaki farkların değişik bilimsel yayınlarda farklı değerlerle ele alındığı görülmektedir. Bu durum her iki farklı bilginin de bilimsel geçerliliğinin olduğunun kanıtıdır. Bilgilerin yenilenmesi ve doğru tanısal değerlendirmeler için dünya standartlarındaki değişiklilerin yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yabancı kaynaklardan takibi kadar, ülkemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların neden olduğu değişimler de Türkçe kaynaklarca belirtilmelidir. Subjektif ve objektif değerlendirmelerle işitme sistemi ve bağlı olduğu tüm üst düzey fonksiyonların tanısal değerlendirmesini yapan Odyoloji meslek mensupları, bu alanla ilgili detaylı bilgi ve deneyime sahip olmalı ve bunu uygulamaya aktarmalıdır. Kitabımızın önceki baskısında da belirttiğimiz gibi;
   ”Speech-language pathologists and audiologists are independed professionals. Being independent means that they are not required by law to have their activities regulated or controlled by members of another profession (Silverman. F.H,1983).
   “Konuşma ve lisan patologları ve odyologlar bağımsız meslek mensuplarıdır. Bağımsızlığın anlamı, bu meslek mensuplarının aktivitelerinin başka bir meslek mensubu tarafından regüle edilmesi veya kontrol edilmesi için yasal bir gereklilik yoktur.”
   Odyolojik değerlendirmelerin büyük bir kısmında tanı ve yönlendirme odyoloji uzmanının bilgi ve deneyimlerinin sonucu olarak şekillenir. Bilim alanımızın insan sağlığını koruma, tanı, tedavi ve terapi uygulamalarında önemli bir yeri vardır. Basit odyolojik değerlendirmelerin yanında, santral sisteme uygulanan nöral yolların denetimi, kortikal düzeyde işitsel işlemlemenin araştırılması, uygulanan testler uzmanın mesleki yeterlilik düzeyi ile yakından ilişkilidir. Beynin tüm üst düzey fonksiyonlarını araştıracak ve tanısal çalışmalar yapacak olan meslek mensuplarının anatomi, fizik, fizyoloji gibi temel bilgiler yanında, işitme, konuşma, dil, denge sistemi hastalıkları ve tedavisi, amplifikasyon sistemleri, re/habilitasyon uygulamaları ve teknolojik gelişmeler konusunda geniş bir bilgi ağına sahip olması gereklidir. Bu düşünceden yola çıkarak Temel Odyoloji'nin ilk baskısında Odyoloji bilim alanının temel konuları, ayrıntılarını da içine alacak şekilde düzenlenmiştir. Temel Odyoloji-II'de aynı ilkeleri esas alarak yeni konu ve yazarlar eklenmiş, bölümlerin büyük bir kısmı genişletilmiştir. İlk baskısında yoğun bir ilgi gören kitabımız, yeni baskısında okuyuculardan gelen öneri ve talepler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve 45 bölüm olarak sizlere sunulmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi bölümleri oluşturan konuların her birisi bir kitap oluşturacak kadar önemli ve kapsamlıdır. Ancak kitabın kullanılabilirliği açısından her bölüm ana başlıkları ve temel bilgileri içermektedir.
   Dileğimiz, yakın gelecekte her konu başlığının öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza birer kitap olarak sunulmasıdır. Bunun yanında güncel ve çok sayıda referans içeren bölümler, kitabın bilgi yelpazesini önemli ölçüde genişletmektedir.
   Temel Odyoloji-II'nin KBB ve Odyoloji alanında eğitim gören asistanlar, öğrenciler ve çalışan tüm meslek mensupları için yararlı bir temel kaynak oluşturması en büyük hedefimizdir. Kitabımız çok sayıda bilim insanının büyük emek ve özverisi ile hazırlanmıştır. Bölümlerin yazılması isteğimizi kabul eden değerli meslektaşlarımızın bu esere yapmış oldukları katkılar önemlidir. Nitelikli bilimsel katkıları ile kitabımıza zenginlik katan değerli yazarlarımıza, başlangıçtan günümüze disiplinli ve ilkeli çalışmaları ile kitabımıza hayat veren Güneş Tıp Kitabevleri ailesine, tasarladığı kapak resmi ile kitabımıza farklılık katan Emine Ayhan Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyor, Temel Odyoloji-II'nin tüm öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz…
   Prof. Dr. Erol Belgin - Doç. Dr. A.Sanem Şahlı
   Stok Kodu
   :
   9789752776531
   Sayfa Sayısı
   :
   650 s
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2016
 • Taksit Seçenekleri
  • Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   399,00   
   399,00   
   2
   199,50   
   399,00   
   3
   133,00   
   399,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   399,00   
   399,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat